انواع جوشکاری

انواع جوشکاری

1- جوشکاری با الکترود دستی پوشش دار :
متداول‌ترین روش جوشکاری، جوشکاری با الکترود دستی پوشش دار است که از یک دسته‌ی جوشکاری استفاده می‌شود. آهن و فولاد با این روش جوشکاری می‌شود.
2- جوشکاری قوسی با گاز محافظ :
جوشکاری قوسی با گاز محافظ شامل یک حباب گاز محافظ است که از جوش در برابر هوا محافظت می‌کند.
3- جوشکاری تیگ :
در جوشکاری تیگ از یک الکترود تنگستن بلا استفاده برای گرم کردن و ذوب شدن ماده استفاده می‌شود.
4- جوشکاری با قوس الکتریکی :
در این جوشکاری سیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد که هسته گداختنی دارد که یک گاز محافظ در اطراف منطقه جوشکاری تولید می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید