گارانتی خدمات

کلیه خدماتی که توسط مجموعه ما انجام می شود آهنگری سیار تهران و جوشکاری سیار تهران دارای گارانتی می باشد تا در صورتی که در روزهای بعدی دچار مشکل شد، به صورت رایگان نسبت به رفع عیوب اقدام شود. جهت اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید با پشتیبانی ما در ارتباط باشید